Veze, Links
Početna strana | Kontakt
Prevedi sa srpskog | Prevedi na srpski
Prevodilac | Latinica u ćirilicu | Ćirilica u latinicu

Online prevodliac

 

 

Dragi prijatelji, ako imate problem kod prevođenja teksta, naš Online Prevodilac vam pomaže da besplatno prevedete tekst sa engleskog ili bilo kog stranog jezika na srpski, ili sa srpskog na bilo koji strani jezik i to potpuno besplatno! Da dobro ste čuli, nudimo Vam potpuno besplatni Online Prevodilac!

Želimo da istaknemo da naš Net Prevodilac radi obostrano i prevodi sve vrste tekstova, rečenica, reči. Ovde je prevođenje potpuno besplatno! Naš sajt kosristi Guglov sistem za prevodjenje teksta, a cilj nam je da dostignemo poplarnost čuvenog srpskog sajta „Krstarica".

Nadamo se da nam nećete zmeriti ako naš Prevodilac Online nekad zakaže, razlog tome je izuzetno velika posećenost sajta, što po nekad može da bude problem.

Rečnik Online

Možete prevoditi pored teskta i pojedinačne reči, i to vrlo jednostavno i brzo. U prazno polje upišite ili nalepite željenu rči i stisnite dugme!

Važno

Prilikom prevoda sa srpskog na druge strani jezike obavezno koritite „naša slova” – Ž, Š, Đ, Č i Ć da bi prevod teksta i reči bio tačan.

Prevodilac reči, rečenica i teksta

Prevod reči, rečenica i teksta na veliki broj svetskih jezika, ovom sajtu omogućava Gugl, zapravo njegov prevodilac. Ova funkcija je još u fazi razvoja, zato želimo da napomenemo da netPrevodilac.com ne snosi eventualne posledice usled pogrešnog prevoda.

 

Prvodilac teksta Prevodilac teksta

 

Latinica u ćirilicu Prebacivanje latinice u ćirilicu

 

Čirilica u latinicu Prebacivanje ćirilice u latinicu

 

 

 

 

Početna | Prevodilac | Latinica u ćirilicu | Ćirilica u latinicu | Kontakt

Veze, Links